NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI CÁCH CÁ NHÂN!

By Cuong Nguyen

Điều gì khiến bạn bắt đầu quan tâm tới mối quan hệ với Thượng Đế (Đức Chúa Trời)? Chờ đợi cho đến khi sấm sét đập vào bạn? Hay bạn hiến dâng chính bạn để làm những việc thiện lành của các loại tôn giáo?

KHÔNG phải những điều này. Thượng Đế đã bày tỏ rất rõ ràng trong Kinh Thánh cách làm thế nào để chúng ta có thể nhận biểt Ngài.

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn phương cách để bạn có thể đến với Thượng Đế một cách cá nhân và để bạn có thể bắt đầu mối quan hệ với Ngài ngay bây giờ…

* Điều thứ nhất bạn cần biết: Thượng Đế yêu Bạn và đã hoạch định một chương trình kỳ diệu cho đời sống bạn.

Thượng đế đã tạo dựng ra bạn. Không những thế, Ngài yêu bạn thật nhiều,đó là lý do tại sao Ngài muốn bạn nhận biết Ngài ngay hôm nay và muốnbạn cứ ở trong mối quan hệ với Ngài mãi mãi. Chúa Jêsus đã nói:

“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để bất cứ ai tin vào Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sông đời đời.”

Chúa Jesus đã đến để mỗi một người trong chúng ta có thể nhận biết và hiểu rỏ Thượng Đế một cách cá nhân. Chỉ có Chúa Jesus mới có thể mang ý nghĩa và mục đích cho đời sống con người.

Nhưng điều nào đã cầm giữ chúng ta khỏi sự nhận biết Thượng Đế?…

* Điều thứ nhì bạn cần biết: Tất cả mọi người đều phạm tội và tội lỗi đã làm cho chúng ta bị ngăn cách với Thượng Đế.

Chúng ta cảm nhận được sự ngăn cách, vì cớ tội lỗi chúng ta đã bị xacách Thượng Đế. Kinh Thánh chép rằng:

“Tất cả chúng ta giống như chiên đi lạc, ai nấy đều đi theo con đường của riêng mình”

Sâu thẳm bên trong con người, thái độ của chúng ta có khi là một hành động phản nghịch, hoặc là một sự hững hờ, thờ ơ với phương cách của Thượng Đế, nhưng đó là những bằng chứng mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi. Kết quả của tội lỗi trong đời sống chúng ta là sự chết – sự phân cách thuộc linh với Thượng Đế. Mặc dù chúng ta cố gắng nổ lực để đến gần với Thượng Đế, chúng ta chắc đã sai lầm.

Bởi vì trước mặt chúng ta có một vực sâu thẳm ngăn cách giữa chúng ta với Thượng Đế. Cho dù chúng ta đã cố nổ lực đến với Thượng Đế theo sức riêng của mình: chúng ta cố gắng làm nhiều việc tốt trong đời, hoặc tìm kiếm sự chấp nhận từ Thượng Đế qua đời sống tốt, đạo đức, tôn giáo, hay triết lý. Nhưng tất cả những nổ lực, cố gắng của chúng ta cũng không thể nào khỏa lấp tội lỗi của chúng ta.

Vậy, làm thế nào để nối liền vực sâu ngăn cách này?

* Điều thứ ba bạn cần biết:

Chúa Cứu Thế Jesus chính là giải pháp duy nhất của Thượng Đế cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta mới có thể nhận biết và kinh nghiệm tình yêu thương và chương trình của Thượng Đế cho đời sống của chúng ta.

Chúng ta đáng ra là phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng vấn đề là, cái giá phải trả đó lại là sự chết. Chúa Cứu Thế Jesus đã chết thế vào chổ của chúng ta để rồi chúng ta không còn phải chết và phân cách khỏi Thượng Đế nữa, đó là tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế đã gánh lấy tất cả, mang tất cả tội lỗi của chúng ta trên chính thân Ngài, và Ngài đã hoàn thành việc trả giá cho tội lỗi của chúng ta cách đầy đủ.

“Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, Đấng công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn”.  “…Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài…”

Bởi vì Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá, tội lỗi của chúng ta không còn làm cho chúng ta phân cách khỏi Thượng Đế nữa. “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”

Chúa Jesus không chỉ chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã làm được điều đó để cung ứng cho chúng ta lời hứa công bình về sự sống đời đời – và rằng Ngài đã chứng tỏ mình là Con của Thượng Đế và đó cũng có nghĩa là chỉ duy nhất bởi Ngài, qua Ngài chúng ta mới có thể nhận biết Thượng Đế. Đó là lý do tại sao Chúa Jesus nói: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được” 8Thay vì cố gắng, nổ lực để đạt đến Thượng Đế, Ngài bảo với chúng ta phương cách làm thế nào chúng ta bắt đầu có mối quan hệ với Ngài ngay chính bây giờ. Chúa Jesus bảo: “Hãy đến cùng Ta”… “Hễ ai khát, hãy đến cùng ta mà uống. Bất cứ ai tin Ta…thì sông nước hằng sống sẽ chảy tràn tuôn trong con người ấy” Đó chính là tình yêu của Chúa Jesus dành cho chúng ta. Ngài đã vì chúng ta chịu hình phạt nơi thập tự giá. Và giờ đây, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài, để chúng ta có thể bắt đầu mối qua hệ cá nhân với Ngài.

Chỉ nhận biết những gì Chúa Jesus đã làm cho chúng ta, và những gì Ngài hoạch định cho chúng Ta thì chưa đủ. Để có mối quan hệ với Thượng Đế, chúng ta cần phải mời Ngài ngự vào đời sống của chúng ta.

* Điều thứ tư bạn cần biết: Chúng ta phải cá nhân tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus như là Cứu Chúa và Chủ của chúng ta.

Kinh Thánh chép: ” nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.”

Chúng ta tiếp nhận Chúa bằng đức tin. Kinh Thánh chép: “Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Thượng Đế ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.”

Tiếp nhận Chúa Jesus có nghĩa là chúng ta tin Chúa Jesus là Con của Thượng Đế, và công khai xưng nhận điều này, sau đó chúng ta mời Ngài hướng dẫn và dẫn dắt đời sống chúng ta. Chúa Jesus phán: “Ta đã đến để các con có sự sống, một sự sống dư dật” Và đây là lời mời gọi của Chúa Jesus, Ngài bảo: “Này, Ta đứng bên ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy…”

Làm thế nào bạn đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa?

Bạn có thế tiếp nhận Chúa Cứu Thế ngay bây giờ bằng sự cầu nguyện. Hãy nhớ lại rằng Chúa Jesus đã nói: “Này, Ta đứng bên ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy…” Bạn có muốn đáp ứng lại với lời mời của Chúa Jesus không?

Đây là cách bạn tiếp nhận Chúa Jesus:

Rõ ràng lời nói của bạn dùng để kết ước chính bạn với Chúa là không quan trọng vì Ngài biết rẩt rõ tấm lòng của bạn hơn. Nếu bạn không biết cách nào để cầu nguyện, đây là cách để bạn có thể đáp ứng:

“Kính lạy Chúa Jesus, con muốn biết rõ Ngài. Con xin mời Ngài ngự vào cuộc đời con. Làm Cứu Chúa và làm Chủ của con. Cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của con và chấp nhận con hoàn toàn. Chỉ duy nhất Ngài có thể ban cho con năng lực để thay đổi và khiến con trở thành người như Ngài muốn. Cám ơn Ngài đã ban cho con sự sống đời đời với Ngài. Con dâng đời con cho Ngài, xin Ngài dùng cuộc đời con theo ý Ngài muốn, Amen”

Nếu bạn thành khuẩn cầu nguyện mời Chúa Jesus bước vào cuộc đời bạn, vậy theo lời Ngài hứa thì Ngài đã bước vào cuộc đời bạn. Bạn giờ đây đã bắt đầu có mối quan hệ cá nhân với Thượng Đế.

Có điều gì tuyệt vời hơn thế nữa! Bạn hãy khám phá đời sống Cơ Đốc Nhân bước đi với Chúa, thay đổi và lớn lên trong sự nhận biết Chúa qua đời sống cầu nguyện, học Kinh Thánh và giao lưu với các Cơ Đốc Nhân khác.

Cũng như mời bạn liên lạc với Hội Thánh địa phương nơi gần bạn, cho họ biết là bạn đã tin nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa của bạn. Còn nếu bạn đang sống ởNew Zealand, bạn có thể liên lạc với tôi qua facebook, hoặc liên lạc với Mục sư của chúng tôi là: Tuấn Anh điện thoại 09 636 5543, hoặc mời bạn trực tiếp đến nhà thờ chúng tôi thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật, lúc 2.30 pm, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về sự cứu rỗi cho bạn. Địa chỉ của nhà thờ: 201 Buckland Road, Mangere, Auckland.

Muốn thật hết lòng.

———————————————————————————————————————————————

Nếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ Tin Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s