Ơn Chăm Sóc Chu Toàn Của Chúa

Tôi có bị một căn bịnh kéo dài 18 năm, đó là bịnh viêm xoang từ ngày tôi bị giải phẫu tim lần dầu tiên. Tôi được điều trị rất nhiều nơi, nhưng căn bịnh vẫn không thuyên giảm mà còn làm cho tôi luôn đau đớn và nhức đầu.

Một sáng kia tôi đi khám bịnh, tôi được người bạn nhắc tôi là chuẩn bị trước những thứ như là nước, thức ăn, một cuốn sách để đọc trong khi chờ đợi. Thật sự đến nơi đó mới thấy bệnh nhân thật là đông. Tôi thầm khen người bạn trai của tôi sao mà chu đáo quá, biết trước để giúp tôi chuẩn bị. Tôi ngồi chờ và lấy quyển sách “Đời Sống Không Có Xung Đột” mà tôi đã mang theo ra đọc.

Khi đến phiên tôi vào khám bịnh tôi được bác sĩ bảo là phải chụp hình và cho biết là tôi cần phải mỗ mới hết bệnh. Tôi vừa khóc vừa gọi ĐT cho mẹ biết. Khi chụp hình xong là 11giờ15. Tôi không nghĩ đến việc ăn uống gì cả. Lúc đó tôi rất là buồn, tôi tự hỏi không lẽ Chúa tạo tôi ra để tôi sống mà suốt cuộc đời phải chiu mỗ hoài hay sao? Vì từ khi được sanh ra tôi đã phải bi binh tim bẩm sinh, tôi sống trong sự đau bịnh, cho đến năm 19 tuổi, tôi bị mỗ tim.

Cho đến năm 2001 tôi lại phải mỗ tim lần thứ 2, kỳ đó bác sĩ mỗ nội soi. Cho nên, lần nầy khi nghe nói mỗ nữa tôi rất là buồn, tinh thần suy sụp. Buồn quá tôi ngồi đó tiếp tục đọc cuốn sách “Đời Sống Không Có Xung Đột”. Khi đọc đến câu Kinh Thánh “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phierơ 5:7) tôi đọc đi đọc lại câu đó nhiều lần. Dù vậy tôi cứ tư cố gắng, tự chăm sóc lấy mình, và tự biện minh cho mình, cứ để cho những điều lo lắng của bệnh tật cứ đè nặng trên tôi.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi không trao nó cho Chúa mà cứ mãi ôm lấy vào mình? Chúa dạy tôi hãy trao mọi điều tôi đang lo lắng cho Ngài, mà tôi chỉ trao nữa chừng rồi tôi lại giựt lại và ôm lấy vào minh. Một câu Kinh Thánh khác trong quyển sách nầy nhắc nhở tôi rất nhiều: “Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và tôn vinh người.” (Thithiên 91:15) Câu nầy có 3 lời hứa rõ rệt cho những ai tin cậy và kêu cầu Chúa:

1. Chúa hứa ở cùng với chúng ta trong lúc gian truân
2. Chúa hứa giải cứu chúng ta
3. Chúa hứa tôn vinh chúng ta

Một câu Kinh Thánh khác khích lệ tôi nhiều: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”(Hêbơrơ 11:6) Lời hứa của Chúa thật là quý báu cho những ai tìm kiếm Ngài, nhất là cho những ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi lúc đó. Chúa đã chăm sóc tôi, Chúa biết được sự yếu đuối của tôi, cho nên Chúa đã giúp tôi qua người bạn nhắc nhở tôi phải đem theo sách để đọc.

Nhờ đó tôi đã mang theo quyển sách lợi ích nầy. Chúa nhắc tôi qua một câu Kinh Thánh khác trong sách đó rằng: “Vậy, ai đứng hãy giữ kẻo ngã.” Đứng ở đâu? Đó là đứng trên sức riêng của mình, giữ là nên lấy đức tin nắm giữ Lời hứa của Chúa để khỏi ngã lòng. Tôi vừa đọc và vừa suy nghĩ, và cầu nguyện với Chúa thật nhiều trong suốt 1 giờ đó, Tôi đã tìm được sự bình an nơi Ngài. Trong mọi hoàn cảnh nào cũng có bàn tay của Chúa cả, Chúa muốn chữa lành tôi bằng cách này nên cho tôi đã tìm đúng bác sĩ và bác sĩ đã bằng lòng giải phẩu cho tôi.

Tôi quyết định đi ăn và vui vẽ. Khi tôi lấy phim chup của tôi đến cho bác si xem lại, bác sĩ hỏi tôi muốn mỗ vào ngày mai hay là cách 3 ngày nữa sẽ mỗ. Tôi quyết định là mỗ ngày mai, và Chúa cho người y tá ở đó giúp đỡ tôi bằng cách là chị ấy sẽ lấy dùm giấy xét nghiệm máu của tôi, vì lúc đi thử máu tôi đã lỡ ăn rồi cho nên phải chờ 2 tiếng mới thử máu được. Khi thử máu xong tôi phải chờ cho đến 4 giờ 20 chiều mới có kết quả. Chị y tá bảo tôi cứ về đi chị ấy sẽ lấy giấy dùm tôi, và tất cả hồ sơ bệnh án của tôi chị ấy giữ lại.

Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay. (Thi thiên 19:8-11) Cho dù trong lúc đó trong nhà tôi không có tiền, tôi vẫn tin rằng Chúa đã chuẩn bị sẳn cho tôi tất cả mà.

Đúng như vậy, Chúa chuẩn bị bằng cách là ba mẹ tôi đã trả bằng số tiền thuê nhà mà người mướn đã ứng trước 2 tháng. Một câu Kinh Thánh khác nhắc nhỡ tôi: “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.” (Phục truyền 30:19) Các bạn thử nghỉ Chúa muốn gì đây ở chúng ta? Chúa cho chúng ta tự do nhưng hãy chọn con đường của đức tin và vâng lời. Đứng trước thử thách nặng nề, tôi muốn vượt qua và chống chọi 1 mình.

Nếu như tôi không nhờ cậy Chúa bằng đức tin và nhờ cậy Lời Ngài có lẽ lúc đó tôi đã chọn lấy cái chết (Chúa rất là buồn khi mình chọn điều này). Tạ ơn Chúa, Ngài đã cứu giúp tôi và tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, tìm đến Ngài bằng cách đọc và suy ngẫm lời Ngài, tìm mối tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện. Nhờ đó tôi đã hoàn toàn chấp nhận ý Chúa, vượt qua cơn thử thách với tâm hồn tràn ngập bình an và lòng tin cậy nơi ơn chăm sóc chu toàn của Ngài. Amen.

Kim Phương / 2008

From: VietChristian

———————————————————————————————————————————————
Nếu muốn tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành cũng như Chúa Giê-xu xin các bạn hãy đến tại nhà thờ T in Lành gần nhất nơi các bạn đang sống để được giúp đỡ. Hoặc các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua các cách sau :

One thought on “Ơn Chăm Sóc Chu Toàn Của Chúa

 1. http://hoangtuyethalelugia.mov.vn/
  http://hoangtuyethalelugia.mov.vn/
  http://hoangtuyethalelugia.mov.vn/

  Rao tin
  Ngày đã xế, bóng chiều đã dài.
  Hãy sữa lại đường-lối và việc làm của các ngươi. Trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể.
  Hãy rao những lời nầy và truyền ra. Hỡi con-cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem, để được yên-ổn. Tiếng kèn thổi là tiếng của Đức Giê-hô-va.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s