ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ CHỮA LÀNH CHO BAO NHIÊU NGƯỜI

Ta sẽ tiêu trừ bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Ta sẽ cho người được trường thọ.
(Xuất 23:25-26)

Ta là Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi.
(Xuất 15:26)

Mục đích của sứ diệp này là giúp bạn làm quen với những gì KinhThánh dạy: nếu bạn bị bệnh, Đức Chúa Trời muốn chữa lành bạn. nếu bạn không tin quyết hoàn toàn rằng Đức Chúa Trời Trời muốn bạn khỏe mạnh, thì trong suy nghĩ của bạn luôn luôn có một nỗi nghi ngờ là không biết bạn có được chữa lành hay không. Bao lâu trong thâm tâm bạn còn nghi ngờ, thì đức tin trọn vẹn không thể nào hiện hữu, và nếu không thực hành đức tin, một đức tin không chút nghi ngờ hay dao động, thì hạn có lẽ không bao giờ được chữa lành.

Không có đức tin thì không có thể nào dẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời phải tin Ngài có và thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài .

Hêbơrơ 11.6

Nhưng người âý hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ, vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì nơi Chúa.

Giacơ 1:6-7

Một khi người ta được thuyết phục đầy đủ rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho họ và không muốn họ mang bệnh thì hầu như là họ luôn luôn nhận sự chữa lành khi được cầu nguyện. Biết được ý muốn Đức Chúa Trời về bệnh tật sẽ tạo ra một cơ sở để đức tin trọn vẹn có thể hành động theo.

Đức Chúa Trời là CHÂN THẬT

Có một người lo âu về đức tin, đã nói với tôi: “Dường như tôi không thể nhận lãnh đức tin để được chữa lành”. Tôi hỏi: “Cô có tin quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài đối với cô không ?”. Cô khẳng định :”ồ, có chớ.” Tôi quả quyết với cô:”Đó là đức tin”, rồi cô nói tiếp: “Thật đơn giản phải không?” rốt cuộc cô ta đã được chữa lành.

Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há chẳng làm ư. Điều Ngàì dã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm?

Dân số ký 23:19

Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môise, kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm.

I Các Vua 8:56

Hỡi Đức Giê-Hô-Va, Lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời

Thi Thiên 119:89

Ta sẽ tính thức, giữ Lời phán ta đặng làm trọn.

Giê-rê-mi 1:12

Từ tỉnh thức có nghĩa là: “xem chừng” “quan tâm” “bảo vệ” hay “đứng đằng sau”. Với tất cả quyền năng vô hạn của Ngài, Đức Chúa Trời đứng đằng sau lời của Ngài dể thực hiện. Hãy tin điều đó. Không có cơ sở nào để nghi ngờ Đức Chúa Trời. F.F. Bosworth có nói, “Đừng nghi ngờ Đức Chúa Trời. Nếu bạn phải nghi ngờ một điều gì đó, hãy nghi ngờ chính những nghi ngờ của bạn, bởi vì nó không đáng tin cậy, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ Đức Chúa Trời hay Lời của Ngài.” D.L. Moody có nói :”Có lý do nào mà bạn không có đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có bao giờ vi phạm lời hứa của Ngài không”. Tôi thách thức bất kỳ con người vô tín hay không tin hãy chỉ ngón tay vào một Lời nào Đức Chúa trời đã hứa mà không hoàn thành.”

Satan là kẻ nói dối, Jesus phán vậy. Tôi có thể mở Kinh Thánh và chỉ cho bạn rằng sáu ngàn năm nay Satan đã nói dối với con người. Nó nói với họ rằng Lời Đức Chúa Trời không thật. Ma quỷ đã chối bỏ Trời Đức Chúa Trời và hứa hẹn con người nhiều thứ – nhưng hủy bỏ mọi lời nó đã hứa.

BA TRIỆU người được chữa lành

Đức Chúa Trời tuyên bố chính Ngài là Đấng Chữa lành dân sự Ngài bằng những lời này: Ta là Giê-Hô-Va, Đấng chữa bệnh cho ngươi (Xuất 15:26). Ngài phán những lời này cho khoảng ba triệu người (Xuất 12:37). Mỗi người trong họ đều tin những lời Đức Chúng Trời phán là thật. Kết quả mỗi người bị bệnh đều được chữa lành hoàn toàn.

Chúng ta được biết: đoạn Ngài dẫn Ysơraên ra… chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài [Thi 105:37). Bạn có thể tưởng tượng rằng tất cả ba triệu người này đều khỏe mạnh?. Không một người nào yếu đuối, ốm đau hay bệnh tật gì. Nếu điều đó đúng trong dân Ysơraên, ở dưới luật pháp, thì càng đúng hơn cho bạn, là người đã được chuộc bởi huyết Chiên Con Đức Chúa Trời và đang sống dưới ân điển, dưới ơn thương xót và lẽ thật. Hãy để điều này trở thành một sự thật mà bạn biết chắc chắn, cũng như bạn biết hai cộng hai là bốn vậy. Sự chữa lành dành cho bạn, mỗi người đều có thể được lành bệnh.

Những ngăn trở thuộc về thần học truyền thống

Đức Chúa Trời muốn cho mỗi cá nhân được khỏe mạnh, nếu người đó thỏa mãn những diều kiện của Ngài và tin Lời của Ngài. Nếu chuyện “có lẽ Chúa muốn chữa lành” biện minh cho trường hợp của bạn, thì chúng tôi thúc giục bạn áp dụng chuyện “có lẽ” dó cho bất kỳ trường hợp nào, bởi vì Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai (Công vụ 10:34,). Nếu Đức Chúa Trời chữa lành người nào, thì Ngài cũng chữa lành bạn.

Trong thế giới ngày nay, bệnh tật và đau yếu được cho là một thảm họa kinh khiếp cho đời sống con người. Dù cho sự kiện là ngành y học chứng tỏ đã đạt được. những thành tựu rực.rở của nó, song khắp thế giới bệnh tật vẫn còn cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Thảm kịch là chính những bệnh tật đau yếu này, lại ảnh hưởng đến thân thể của hàng ngàn cơ đốc nhân, trong khi đó những mục sư và giáo sư, chịu ảnh hưởng bởi những thần học truyền thống, thường thì chỉ đứng đó an ủi hằng những lời cảm thông và thương hại, quả quyết với người bệnh rằng bệnh tật là ý muốn của Chúa. Chúa sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất. Chúa đang dạy cho người bệnh một số bài học hạ mình, cũng có thể đó là sự sửa trị của Chúa mà qua đó người bệnh sẽ được đem đến gần Chúa hơn, và Chúa cũng dùng bệnh tật để thi hành ý muốn của Ngài trong đời sống người đó…?

Cơ đốc Nhân không cần mang bệnh, cũng giống như họ không cần phải sống trong tội lỗi. Đức Chúa Trời khi nào cũng muốn chữa lành bạn. Tại sao bệnh tật lại là một kẻ thù kỳ cựu? Làm sao mà bệnh tật lại có thể gây đau dớn giữa vòng các cơ dốc nhân ngày nay? Trong cựu ước ba triệu dân sự của Đức Chúa Trời tin những lời mà Chúa đã phán, và mọi người đều được chữa lành hoàn toàn.

Ba Triệu người đều tin

Lý do duy nhất mà ba triệu dân Ysơraên dược khỏe mạnh là vì họ tin những gì đức Chúa Trời phán: “Ta là Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi.” Lời này đã phán với họ và họ đã tin.

Lý do duy nhất bệnh tật gây đớn đau giữa vòng Cơ đốc nhân ngày nay là vì nhiều người không tin những gì Đức Chúa Trời đã phán. Họ biết rằng Đức Chúa Trời phán “Ta là Giêhôva Đấng chữa bệnh cho ngươi.” Không biết sao mà họ lại không tin rằng Ngài có ý nói như Ngài phán. Căn bản mà nói thì đây chính là điều Satan nói với Adam và Eva: Đức Chúa Trời không có ý nói như Ngài phán. Và vì vậy Hội thánh đã thay đổi danh xưng: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng hữu” của Chúa Trời thành “Ta chỉ hiện hữu ở quá khứ”.

Nếu dưới giao ước cũ, có ba triệu dân của Đức Chúa Trời có thể được khoẻ mạnh cùng một lúc, thì dân sự của Đức Chúa Trời ngày nay, là những người sống dưới giao ước mới, giao ước của lòng thương xót, ân sủng và lẽ thật, được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn, một chức tế lễ cao quý hơn và một chức vụ tuyệt mỹ hơn (Hê 8:6) lại càng được chữa lành hơn là dường nào.

(Hãy tiếp nhận những lời này cho mình, và hãy hoàn toàn khoẻ mạnh – BBT)

T.L. OSBORN
Trích từ cuốn sách “Chữa lành người bệnh”- ND Q.H. Tinlanh.Ru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s