Loi Chung tu Duy Tran

Mẹ tôi bị ung thư vú năm 2000. Mẹ tôi điều trị ở bệnh viện Ung Bứu TPHCM.
Hiện nay, tôi và mẹ tôi ở Mỹ được 6 tháng. Nếu có thể, mẹ tôi muốn làm chứng về những điều lạ lùng mà Chúa Cứu Thế đã làm trên đời sống bà. Từ một người Phật tử trung thành, và qua quãng đời gần 20 năm. Chúa đã đi cùng, giải cứu mẹ tôi. Cũng như đã bày tỏ quyền năng vĩnh cửu của Ngài khi cứu mẹ tôi khỏi ung thư vú giai đoạn ác tính.

Tôi xin tóm tắt như sau:
Mẹ tôi đi xét nghiệm thì bác sĩ nói là ung thư ác tính. Xét nghiệm lại một lần nữa thì kết quả cũng như vậy. Thế là mẹ tôi quá buồn khổ. Mẹ tôi và ba tôi đã tính bỏ Chúa, nhưng nhờ tình yêu thương của Chúa đã kéo họ lại. Chúng tôi đã nhờ ms và hội thánh cầu nguyện rất nhiều. (Hội Thánh Trương Minh Giảng)

Vào ngày đại phẫu, các bác sĩ mổ ra. Nhưng lạ lùng thay, cục bứu biến mất. Không hề có dấu vết gì. Số hồ sơ bệnh án của mẹ tôi chắc còn ở bệnh viện ung bứu. Mẹ tôi sẽ lục lại sau. Nhưng điều quan trọng là các bác sĩ đã hoang mang không biết thế nào. Ngay cả người bệnh ngồi chung với mẹ tôi cũng bị bất ngờ trước kết quả báo cáo lại của Hội đồng các bác sĩ.

Từ trũng bóng chết đau khổ, quyền năng đời đời của Chúa Jesus không bao giờ thay đổi. Mẹ tôi đã làm chứng ờ Hội Thánh Trương Minh Giảng, Thông Tây Hội, Và Hội Thánh Tin Lành Người Việt Boston. Mẹ tôi đi đến đâu, hễ có cơ hội là mẹ tôi làm chứng đến đó. Để những công việc lạ lùng mà Chúa đã làm sẽ được vinh hiển. Mẹ tôi ước mong có một lần được làm chứng trên các phương tiện truyền thông của chương trình. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất khó bởi vì chúng tôi không có tiền với lại cũng khó có điều kiện. Điều chúng tôi mong ước cũng chỉ là mong ước mà thôi. Nhưng điều chắc chắn là nguyện Danh Chúa chúng ta được vinh hiển. Và nguyện quyền năng của Chúa chúng ta dư dật cho đến lúc Ngài đến, thể hiện trọn vẹn trên chúng ta. Amen.

From: vietchristian.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s