Hoài Niệm Chúa

Từ hơn hai ngàn năm về trước

Có một người trên thập giá thọ hình

Người vô tội nhưng vì sao đổ huyết

Phải, chính Người là Cứu Chúa  hy sinh

Người đã sinh nơi thấp hèn khốn khó

Rời Thượng Thiên mục đích cứu chúng sinh

Ba mươi ba năm, trên đường trần gian khổ

Đem tình yêu gieo rắc vạn sinh linh

Chịu roi đòn, Ngài hoàn toàn câm lặng

Chết một lần để cứu chuộc tội nhân

Hoài niệm Chúa với muôn dòng nước mắt

Hòa chung nhau tuông chảy ngập cõi lòng

Chúa Jesus ơi! Đêm nay đêm gợi nhớ

Lòng chúng con se thắt nhớ xa xăm

Trong trí tưởng một khổ hình thập tự

Dầu mão gai lai láng máu tuông dòng

Chúa ơi Chúa ! Là Cha hiền yêu dấu

Tiếng khóc nghẹn ngào, thổn thức tận tâm

Hoài niêm Chúa, chúng con quỳ cúi mặt

Trong phút giây tưởng nhớ đấng Cha lành

Tạ ơn Chúa dù vạn lần chưa đủ

Tâm tình Ngài cao trọng quá ” HY SINH “

    PNL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s