Giới thiệu

Chào mừng anh chị em cơ đốc và bạn hữu đến với website Lời Chứng Cá Nhân!!!

Từ khi tin nhận Chúa, chắc hẳn mỗi người con cái Chúa luôn khắc ghi trong tâm về giây phút lạ kỳ và hạnh phúc mà Tình Yêu Chúa đã đem lại cho chúng ta ngay trong lần đầu tiên tiếp nhận Chúa vào lòng , có phải không? Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trong những nỗi vui mừng thật lạ lùng ! “Tình Yêu Đầu Tiên” đó như bắt đầu ngập tràn, ngập tràn và dâng trọn cả tâm hồn chúng ta.

Tôi thỉnh thoảng ngồi đọc lại bài làm chứng của mình và chợt cảm nhận được rằng: “Tình Yêu Đầu Tiên” đó hình như đã không còn như xưa nữa trong hiện tại, khi đã trải qua một hành trình dài trong cuộc sống với những lo toan bề bộn . Tình Yêu bây giờ đã bớt nồng nàn hơn Tình yêu của thưở ban đầu! Và rồi, hình như từ sâu thật sâu của cõi lòng, có một tiếng động thật nhỏ như vang vang thật gần…..; và rồi tiếng lòng đó đã trở thành tiếng nấc. Tôi đã bật khóc khi nhớ lại tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho mình!

Lời Chúa trong Galati đoạn 6, câu 9-10 chợt đến với tôi:

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.”

Tôi không mong sẽ làm điều gì thật vĩ đại nhưng trong sâu thẳm của cõi lòng, tôi mong lắm website này như một tiếng động, cho dù thật nhỏ, nhưng qua quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ khơi lại từng tâm tình, từng cảm xúc, từng hội ngộ riêng biệt của từng người để rồi tiếng động đó sẽ vang thật to và thật xa….hầu làm chứng về danh Chúa cho bạn hữu và gây dựng lại Tình Yêu ban đầu của mỗi anh chị em cơ đốc dành cho Chúa và dành cho nhau!

Trong tinh thần đó, chúng tôi đã xin ý Chúa cho phép tạo website Lời Chứng Cá Nhân này, để  dành đăng những bài làm chứng cá nhân, hay nói khác đi là những kỷ niệm lần đầu tiên gặp Chúa, và những câu chuyện riêng tư sâu nhiệm về lời Chúa trong  bước đường theo Chúa của tất cả các anh chị em Cơ đốc nhân Tin Lành ở khắp nơi trên thế giới !!

Mong các anh chị em cùng hưởng ứng để đem Tin Lành của Chúa đến với những ai chưa biết Chúa và gây dựng sự khích lệ cho các anh chị em cùng đức tin.

Thương mến trong Chúa!

* Mọi góp ý hay liên lạc, xin gửi email về: loichungcanhan@yahoo.com hoặc  nguyetsanonlanh@gmail.com

7 Comments

7 thoughts on “Giới thiệu

 1. Sach “Giai dap 306 cau hoi cua tin huu co doc” da co tren net. Muon co sach nay hay vao google.com. Hay trang nha cua songdaoonline.com. Roi search ten sach noi tren ma download free. Neu sach hay xin pho bien rong rai.

 2. Đây là đoạn trích chương 31 dân số ký. Từ câu 1 tới câu 54.

  Toàn chém và giết và trả thù và hiếp. Chúa của các vị kinh dị nhỉ.
  Bản thân chúa còn không cứu được mình thì cứu được ai. Mang tiếng chết cho cả nhân loại. Đến lúc chết thì “Lạy chúa cha, sao ngài bỏ con” ??? Câu này ý gì. Chắc lúc chuẩn bị lâm chung, chúa hoài nghi chính đức tin của mình.
  1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3 Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. 4 Về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận. 5 Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận. 6 Môi-se sai mười hai ngàn người đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình, những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. 7 Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh. 8 Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9 Dân Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, 10 đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó, 11 cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. 12 Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đang đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 13 Bấy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. 14 Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc nầy trở về. 15 Môi-se nói cùng họ rằng: Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? 16 Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-ô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. 17 Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam; 18 nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. 19 Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20 Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ đạc bằng cây. 21 Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính trận đi về, mà rằng: Nầy là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: 22 vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, 23 tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được, thì phải ngâm nó trong nước. 24 Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình, thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân. 25 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 26 Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, 27 rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. 28 Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, 29 tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. 30 Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. 31 Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32 Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái; 33 bảy mươi hai ngàn con bò, 34 sáu mươi mốt ngàn con lừa đực. 35 Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. 36 Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37 đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38 ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con; 39 ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con; 40 mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. 41 Môi-se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 42 Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận, 43 phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 44 ba mươi sáu ngàn con bò, 45 ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46 và mười sáu ngàn người. 47 Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. 48 Những quan trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân, đến gần Môi-se 49 mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên. 50 Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà-rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. 51 Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận lãnh vàng, và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. 52 Hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ. 53 Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. 54 Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va.

  • Bạn Triệu Nguyễn Tài mến, khi bạn đọc 1 cuốn tiểu thuyết bạn sẽ giở ra ngay giữa cuốn sách đọc hay đọc ngày từ trang đầu? Cũng như vậy, khi đọc Kinh Thánh, tôi khuyên bạn cũng nên đọc ngay từ đầu, thì khi đến sách Dân Số Ký bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Tuy nhiên, vì bạn đã đặt câu hỏi nên tôi cố gắng giải thích cho bạn trong khả năng có thể. Nhưng gì bạn đọc trong phân đoạn Kinh Thánh đó là mô tả lại cuộc sống tội lỗi kinh khiếp mà Chúa ghớm ghiết khi con người không còn theo Chúa nữa mà làm theo ý riêng của mình. Tìm hiểu thêm bạn sẽ thấy Chúa đã trừng phạt họ kinh khủng như thế nào.Những tội kinh khủng đó, ngày nay còn phát triển đáng sợ hơn nữa, rồi ngày trừng phạt cũng sẽ đến bạn à. Mau mau tin Chúa Jesus để được thoát khỏi đoán phạt của Chúa bạn nhé, vì Chúa đã đắc thắng Tử Thần rồi, sống lại và đang ở bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện cho chúng ta được thoát khỏi sự chết đời đời nơi hỏa ngục!! Cũng xin gửi bạn những link sau để tìm hiểu thêm về sách này. Ngoài ra, mời bạn đọc sách Samuen số 1 và 2, hay lắm, có bao gồm cả truyện David thắng khổng lồ Gô-li-át thế nào, những truyện mà con người ngày nay đã dựng thành phim, khi bạn đọc Kinh Thánh, coi phim sẽ thấy và hiểu nhiều. Những link tìm hiểu thêm Kinh Thánh ở đây:
   http://www.tinlanhhyvong.com/TKLKCU_02.html
   http://vietnamesetheologicalreview.org/vi/news/Thanh-kinh-Thong-lam/Dan-So-ky-14/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s