Audio/Video

LỜI CHỨNG AUDO:

Lời Chứng Của Hudson Taylor

Đường Về Của Một Công Tử Hà Thành Nghiện Ngập

Lối Rẽ Cho Cuộc Đời

Lời Chứng Của Anh Lê Minh Phương

Tôi Nói Lời Tha Thứ

Từ Nô Lệ Đến Tự Do

Đức-Chúa-Trời Là Tình Yêu

Một Ni Cô Tìm Được Chân Lý

Nụ Cười Trở Lại

Từ Cái Chết Trắng Đến Đời Sống Đắc Thắng

Quyền Năng Biến Đồi Của Lời Chúa

Từ “Hát Cho Đời” Đến “Hát Dâng Trời”

Vùng Đất Không Có Hy Vọng

Tầm Đạo

Tâm Sự Của Một Người Tuyệt Vọng

Trở Về Nguồn Cội

Một Sự Đổi Thay Diệu Kỳ

Chúa Đã Cho Chúng Tôi Sống Lại

Ơn Lạ Lùng

Nữa Bước Chúa Chẳng Rời Con

Sự Hy Sinh Thích Đáng

Bến Bờ Vĩnh An

Tưởng Chừng Chúa Đã Quên Tôi

Lời Chứng Bác Sĩ Lê Châu Thủy

Tôi Rất Ghét Đạo Chúa Giê-Xu

Gần Đất Xa Trời Hoặc Gần Trời Xa Đất

Sự Biến Đổi Cộng Đồng

Trở Về Từ Trũng Bóng Chết

Cuộc Phấn Hưng Fiji

Kết Quả Của Khai Tâm Giác Ngộ Và Đức Tin

Khai Tâm Giác Ngộ Và Đức Tin

Nick Vujicic Không Tay, Không Chân, Không Lo Lắng

Quyền Năng Chúa Đuổi Tà Linh

Câu Chuyện Kỳ Diệu Của Stephen Bennett

Lời Chứng Của Ông Trần Phước Mưa

Lời Chứng Của Anh “Ngọc Què”

Lời Chứng Của Các Cơ-Đốc-Nhân Tại Trung Quốc

Niềm Hạnh Phúc Của Tôi

Chọn Lại Con Đường

Được Sống Từ Cỏi Chết

Lời Chứng Của Anh Thịnh Cường

Lời Chứng Của Ông Ưng Dzu

Lời Chứng Của Bà Trần Thị Nương

Lời Chứng Của Bà Nha Sĩ Đặng Mộng Lâm

Lời Chứng Của Bà Trương Thị Ngọc Bửu

Lời Chứng Của Ông Thuận Thiên

Đổi Đời

Câu Chuyện Của Một Cụ Già

Chúa Đã Cứu Tôi

Lời Chứng Của Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ Robert.T.Ziemer

Lời Chứng Của Cựu Đại Đức Phật Giáo Nguyễn Huệ Nhật

“Từ Khoa Học Đến Niềm Tin” Lời Chứng Của Tiến Sĩ Phan Như Ngọc. Tiến Sĩ Vật Lý Hạt Nhân

Lời Chứng Của Ông Huỳnh Văn Hiếu

Lời Chứng Của Anh Lê Đức Quý

Lời Chứng Của Bác Sĩ Phạm Ngọc Chiến Thắng

Bảy Lý Do Vì Sao Một Nhà Khoa Học Tin Thượng Đế

Lời Chứng Của Bà Phan Thị Kim Phúc

Lời Chứng Của Ông Đào Văn Thương

Biến Đổi Cuộc Đời

Những Chiếc Mặt Nạ

Trở Về

“Văn” Thầy Bùa Tiếp Nhận Chúa

Lời Chứng Của Cựu Chuẩn Tướng Lê Trung Trực

Tôi Tìm Thấy Chân Lý

“Gặp Chúa Trong Tù Cải Tạo” Lời Chứng Của Cựu Trung Tướng Nguyễn Hữu Có

Quyền Năng Chúa Vẫn Cón Cho Tôi

Trở Về Mái Nhà Xưa

Từ Giáo Sư Phật Học Viện Đến Môn Đệ Chúa Cứu Thế

Từ Cội Bồ Đề Đến Chân Thập Tự

Một Người Mà Bạn Phải Đối Diện

Ơn Trời

Khi Thượng Đế Trả Lời

Người Vô Thần Tin Chúa

Một Nhà Khoa Học Vô Thần Tìm Gặp Chúa Cứu Thế


LỜI CHỨNG VIDEO:

Đức-Chúa-Trời Là Tình Yêu

Quyền Năng Biến Đồi Của Lời Chúa

Tầm Đạo

Tôi Rất Ghét Đạo Chúa Giê-Xu

Lời Chứng Bác Sĩ Lê Châu Thủy

Sự Biến Đổi Cộng Đồng

Cuộc Phấn Hưng Fiji

Kết Quả Của Khai Tâm Giác Ngộ Và Đức Tin

Khai Tâm Giác Ngộ Và Đức Tin

Nick Vujicic Không Tay, Không Chân, Không Lo Lắng

Lời Chứng Của Ông Trần Phước Mưa

Lena Maria “Cuộc Đời Có Chúa”

Lời Chứng Của Các Cơ-Đốc-Nhân Tại Trung Quốc

Được Sống Từ Cỏi Chết

Lời Chứng Của Anh Thịnh Cường

 

Source: tinlanhhyvong.com

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s